Nytt kirkebygg på Stiklestad — Olavs ortodokse kapell

Stiklestad 14sep2014_3
Folk som besøker Stiklestad for tiden vil ha sett at et nytt lite hus er under bygging på sletta nord for kulturhuset, omtrent midt mellom Stiklestad kirke og middelaldergården Stiklastadir.
Dette huset er det nye «Hellig Olavs kapell», eller Den russisk-ortodokse kirkes nye kirkebygg på Stiklestad
(les hele teksten på SNK-hjemmesiden) Читать далее