• GUDSTJENESTELISTE РАСПИСАНИЕ
  • TRONDHEIM:
   • 25.04.23. 18:00 Lademoen
   • 30.04.23. 09:00 Bakke
   • 06.05.23. 10:00 Bakke
   • 09.05.23. 17:00 Lademoen
   • 14.05.23. 10:00 Bakke
   • 21.05.23. 10:00 Bakke
   • 28.05.23. 10:00 Bakke
   • 02.06.23. 18:00 Bakke
   • 03.06.23. 10:00 Bakke
   • 07.06.23. 18:00 Bakke
   • 09.06.23. 10:00 Bakke
   • 25.06.23. 10:00 Bakke
  • STIKLESTAD:
   • 04.06.23. 11:00
   • 18.06.23. 11:00
   • 29.07.23. 11:00
  • ÅLESUND:
   • 20.05.23. 09:30
  • KRISTIANSUND:
   • 24.06.23. 09:30
  • TROMSØ:
   • 27.05.23. 10:00
 • ЧЛЕНСТВО В ПРИХОДЕ

 • BLI MEDLEM

 • Пожертвования Gave til menighet


  HL ANNA MENIGHET
  №4212.02.40425.

  Byggekonto Hl Anna menighet
  №4212.02.45400.

  Gaver til Olavskapellet
  på Stiklestad
  №4212.10.26176.

  VIPPS: 9 2 6 7 1
  Hellige Anna menighet

  Благодарим за Вашу лепту!
  Takk for gaven til kirken!


  1398267766_register

 • BLI MEDLEM

  1398267766_register

Lokale bestemmelser i Trondheim

les mer

Lokal forskrift i Trondheim

Disse lokale bestemmelsene gjelder i Trondheim, foreløpig frem til og med 31. januar 2021.

Begrensning på kjøpesenter

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde én meters avstand. Antallet kunder skal begrenses ut fra størrelsen på lokalet slik at det er mulig å holde én meters avstand til enhver tid. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
Påbudt med munnbind

Det er påbudt å bruke munnbind på kollektivreiser og i drosje. Påbudet gjelder også innendørs på stasjonsområder. I drosjer skal alle reisende registreres med navn og telefonnummer. Det er også påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc. Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet når det er nødvendig for å utføre behandlingen.

I butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter er det også påbudt med munnbind.

Barn under 12 år og personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind er unntatt fra påbudet.

Ved henting og bringing i barnehager anbefales det å bruke munnbind. Det er lurt om de voksne snakker med barn om hvorfor vi bruker slike, og at munnbind kan tas av dersom det gjør enkelte barn utrygge. Ellers oppfordrer kommunen barnehager om å legge til rette for henting og levering utendørs der dette er mulig.
Hjemmekontor

I Trondheim kommune har du nå plikt til å jobbe fra hjemmekontor når det er hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet. I forskriften heter det at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at ansatte får beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.
Serveringssteder

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger covid-19-forskriften. Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen.

I tillegg har nasjonale myndigheter innført skjenkestopp over hele landet fra 4. januar og frem til og med 17. januar.
Sosiale kontakter — avstand

I Trondheim er det pålegg om at alle skal begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage. Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke Med 10 sosiale kontakter menes det kontakter samlet for alle husstandens medlemmer ut over kontakter i barnehage, skole og arbeid.
Trening — idrett

Det er innført krav om to meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Idrettshaller skal holde stengt frem til 18.01.2021 med unntak for toppidretten.

Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18.01.2021 med unntak av kulturskolen og fritidsklubber for barn/unge med særlige behov.
Gult nivå i barneskolen og i barnehagene

Barneskoler og barnehager driftes fortsatt på gult nivå, men er under kontinuerlig vurdering ut fra den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen. Det vurderes blant annet om det er nødvendig å redusere åpningstiden i barnehagene noe. Dersom det oppstår behov for redusert åpningstid på grunn av bemanningssituasjon, karantene etc. sendes det ut informasjon om dette fra den enkelte barnehage.

Elever i barneskolen 1.-7. klasse og barn i barnehagene skal altså møte som vanlig dersom det ikke gis annen beskjed gjennom Meldeboka.
Ungdomsskoler

Ungdomsskoler i Trondheim skal foreløpig i perioden fra 4.-18. januar drives på rødt nivå, slik regjeringen har anbefalt.

Praktisk/estetiske fag, kroppsøving, språk, valgfag og tilvalgsvalgsfag vil gjennomføres i varierende grad, tilpasset lokale forhold ved den enkelte skole. Lokale tilpasninger og tiltak utover dette vil bli gitt gjennom Meldeboka

For alle gjelder fortsatt de grunnleggende smitteverntiltak om ikke komme på skolen om man er syk, huske håndvask og holde avstand.

Kulturskolen utsetter alle gruppebaserte undervisningstilbud til unge i ungdomsskole- og videregående skolealder frem til 18.januar. Tilbudene kan eventuelt erstattes av 1:1-tilbud. Etablerte 1:1-tilbud fortsetter. Grunnleggende smittevern praktiseres som tidligere.
Videregående skoler

Regjeringens har anbefalt rødt nivå i videregående skole, og Trondheim kommune slutter seg til denne anbefalingen. Fylkeskommunen vil informere sine elever om det praktiske undervisningsopplegget på rødt nivå.

Her kan du lese mer om hva gult og rødt nivå betyr for barnehager og skoler.

Mer informasjon:

Den lokale forskriften finner du her

Trondheim kommunes samleside om korona-situasjonen
Nasjonale påbud gjelder også

I tillegg til den lokale forskriften for Trondheim kommune, har regjeringen innført nasjonale påbud som gjelder for hele landet.

Det er innført et nasjonalt pålegg om at maksimalt fem personer kan møtes i private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Det er også et pålegg om maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv. Det kan likevel være 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Du kan lese mer om regjeringens påbud og anbefalinger fra 3. januar her.
Nasjonale anbefalinger

I tillegg til nasjonale pålegg har også regjeringen sendt ut en rekke anbefalinger om hvordan vi bør oppføre oss for å begrense smittespredning.
Sosial kontakt

Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. (Det vil si foreløpig frem til etter 17. januar). Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Formannskapet i Trondheim understreker betydningen av sosial distansering og oppfordrer sterkt kommunens innbyggere å slutte lokalt opp om nasjonale myndigheters anbefalinger om å ha gjester i hjemmet de neste 14 dagene (tom 17. januar), med de unntak som følger av nasjonale anbefalinger.
Reiser

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Kommunene i Trondheimsregionen har også sendt ut lokale anbefalinger som blant annet omhandler reiser mellom kommunene. Disse anbefalingene kan du lese mer om her.

Begrensning i reiser mellom kommunene
Koronahotell

Alle personer som kan dokumentere at de har et egnet oppholdssted for karantene, kan benytte dette i stedet for karantenehotell. Dette gjelder fra nå av, mens det tidligere var slik at de som hadde annet formål med oppholdet enn arbeid eller oppdrag, var nødt til å benytte karantenehotell. Du skal være i reisekarantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land.

Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju dager etter ankomst.

Sist oppdatert: 05.01.2021

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: